Güncel

Piyasadan haberler

ALBRK, ALK… Bankamızın yönetim kurulu tarafından alınan karar kapsamında, Bankamızın 250.000.000 US$ (İki Yüz Elli Milyon Amerikan Doları)’na kadar, Basel III kriterlerine uygun olarak asgari 10 yıl vade ile yurtdışı yatırımcılardan katkı sermaye temin edilmesi için kira sertifikası (sukuk) ihraç edilmesine, işleme aracılık edecek uluslararası bankalar ile görüşülmesine ve tayin edilmesine karar verilmiştir.

BLCYT… Bu ilke çerçevesinde Firmamızın kumaş boya – apre tesisinin çatısı üzerine Güneş enerjisinden elektrik (GES) üretimi yapılması için tesis kurulmasına karar verilmiş, ve SP Enerji Elektrik Üretim Ltd. Şti firması ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmeye göre GES projesinin kurulu gücü 1.600 kwe olup, yıllık yaklaşık olarak 3.000.000 Kws/yıl elektrik üretmesi beklenmektedir. Projenin 2022 yılının Ocak ayında bitirilerek devreye alınması planlanmaktadır. Sözleşme toplam bedeli kdv hariç USD 956.821,60 olup, Yatırımın tamamı öz kaynaklarca finanse edilecektir. Firma belirtilen projenin bitirilmesi ile birlikte kurulu gücü solo bazda 2.920 kwe ve 5.000.000 kws/ yıl elektrik üretim kapasitesine, Konsolide mali tabloya etki eden iştiraklerle birlikte toplam kurulu güç 6.220 kwe, yıllık elektrik üretim kapasitemiz ise 11.000.000 kws çıkacaktır. 2022 yılı başında Apre- boya tesis çatısı üzerine olan projenin devreye alınması ile birlikte firmamız toplam elektrik giderin de %30 luk bir tasarruf sağlayacak olup, bu tasarrufun konsolide Mali tabloların net karlılığına %10 etki etmesi beklenmektedir.

DENGE… İştirak Metrobil Teknoloji A.Ş. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün, Fiberoptik ağının 12 aylık bakım ve onarım ihlesine katılmış ve ihale 936.400,00 TL.bedelle Metrobil Teknoloji A.Ş.üzerinde kalmıştır.

DMSAS… Üyesi olunan işveren sendikası MESS ile işçiler için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31.08.2021 tarihinde sona eren Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01.09.2021 tarihinden itibaren geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

EKGYO… Şirket projelerinden İstanbul Küçükçekmece Halkalı Sosyal Kültürel Tesis Alanı, Spor Tesis Alanı ve Park İnşaatları ile Ada İçi Altyapı, Yol ve Çevre Düzenleme İşi kapsamındaki; 1463 (Eski 879) Ada 1 Parsel Spor Tesis Alanı İle Ada İçi Altyapı Ve Çevre Düzenleme İşlerinin kısmi geçici kabulü yapılmış olup Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 11.10.2021 tarihinde onaylanmıştır.

GESAN… Şirket ile OYAK Çimento Fabrikaları A.Ş., Ankara- Ünye Çimento Şubesi ve Denizli Çimento San. T.A.Ş arasında 3 tesise ait “OYAK ÇİMENTO FABRİKALARI A.Ş., ANKARA- ÜNYE ÇİMENTO ŞUBESİ VE DENİZLİ ÇİMENTO SAN. T.A.Ş 154 kV ŞALT TESİSİ KURULUMU İŞLERİ” sözleşmesi 01.06.2021 tarihinde imzalanmıştı. İlgili projelerin bugün itibari ile tüm yer teslimleri tamamlanmış olup, çoklu lokasyonlarda saha operasyonları başlamış ve devam etmektedir. Sözleşme toplam bedeli vergiler hariç 7.625.000,-Euro (YediMilyonAltıYüzYirmiBeşBin Avro)’dur.

GESAN… Şirket %70 bağlı ortaklığı Europower Enerji ve Otomasyon Tek. San. Tic. A.Ş., 12.10.2021 tarihinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından gerçekleştirilen, 2021/550188 ihale nolu “ITM-384 referanslı 154kV Osmaniye OSB TM Tevsiat (OSMANİYE) Yapım İşi” kapsamı için ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vermiştir. İhalede teklif edilen toplam bedel 27.771.108,00-TL’dir.

IZMDC… 31.08.2021 tarihinde iş kolunda sona eren toplu iş sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla Türk Metal Sendikası ile Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) arasında görüşmelere 12.10.2021 tarihinde başlanmıştır.

IZMDC… Çelikhane üretim kapasitesinin artırılmasına ilişkin yatırım kapsamında, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) ile 75 Milyon USD değerinde 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere 8 yıl vadeli Proje Finansman Kredi Sözleşmesi imzalanmıştır.

MANAS… Şirket, Türk Standardları Enstitüsü tarafından Şubat 2021 Tarihinde yayımlanmış TS13906 standard numaralı İş Yerleri-Cep Telefonu (İkinci el) yenileme merkezleri için kurallar standardı çerçevesinde, yetkilendirilmiş ikinci el cep telefonu yenileme merkezi olmak için 12.10.2021 Tarihinde Türk Standardları Enstitüsü’ne başvuru yapmıştır.

MERCN… Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı kendi markamız olan ‘Merwax Cleanex” isimli biyosidal ürün için gerekli tesis ve kurulum çalışmaları tamamlanmış olup 12.10.2021 tarihinden itibaren yüzey dezenfektanı üretimi ve satışına başlanmıştır.

MSGYO… İzmir 6.Tüketici Mahkemesi’nin 17.10.2019 Tarih ve 2017/468 Esas-2019/177 Karar sayılı kararına yönelik istinaf başvurusunun , İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13.Hukuk Dairesi tarafından incelenmesi sonucunda esastan reddine dair verilen 22.09.2021 Tarih ve 2020/92 Esas-2021/1190 Karar sayılı kararına karşı bugün Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulunulmuştur.

NIBAS… Niğde – Bor’ da prefabrike betonarme karkas sistemle fabrika binası inşaatı işine yönelik işveren Yedier Doğal Ürünler Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.’den 11.10.2021 tarihinde sipariş alınmıştır. İşin tutarı KDV dahil 940.000 TL olup, tahmini tamamlanma süresi 45 iş günüdür.

PETKM… Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Şirketin “B” olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu “B+”ya yükseltmiş bulunmaktadır. Not görünümü durağandır.

QUAGR… Şirketin yurtdışı lojistik faaliyetlerine ilişkin olarak, uluslararası taşımacılıkta konteyner bulunması konusundaki sıkıntıları ortadan kaldırmak, fiyat rekabetini korumak, daha sağlıklı planlama yapmak, tamamlanmakta olan yatırımlar nedeniyle artacak konteyner ihtiyacını karşılamak ve ürünleri zamanında müşterilere ulaştırmak adına Çin’den 302 adet konteyner alımı yapılması için anlaşma imzalanmıştır. Yatırımın toplam maliyeti 890.000 USD’dir. Konteynerlerin 151 adeti teslim alınmış olup geri kalan 151 adetinin 2021 yılı sonuna kadar teslim alınması planlanmaktadır. İhtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam edilecektir.

 SARKY… Üyesi olunan İşveren Sendikası MESS ile işçiler için toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan Birleşik Metal İş Sendikası arasında 31 Ağustos 2021 tarihinde sona eren Grup Toplu İş Sözleşmesinin yenilenmesi amacıyla 01 Eylül 2021 tarihinden geçerli olarak yürürlüğe girecek yeni dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlanmıştır.

THYAO… Ortaklık Yönetim Kurulu’nun 21.05.2021 ve 08.10.2021 tarihlerinde alınan ve KAP’ta yayınlanan kısmi bölünme kararına istinaden hazırlanan duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na 12.10.2021 tarihinde başvuru yapılmıştır.

ULUSE… Şirket tarafından 31 Aralık 2020 tarihli ve Türkiye Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) esas alınarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolara göre 7.416.808 TL net dönem karı, VUK kayıtlarına göre ise 23.838.803 TL cari yıl karı elde edilmiş olup kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerisi şu şekildedir: TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre elde edilen 7.416.808 TL net dönem karına 9.150 TL tutarındaki bağışların eklenmesi sonucu ulaşılan kâr payı matrahının 7.425.958 TL olduğu görülmüştür. Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesinin 21. maddesi ve ortaklar tarafından onaylanan Şirket Kar Dağıtım Politikası çerçevesinde, genel ekonomik ve sektörel konjonktür ile Şirket nakit ve finansman politikaları dikkate alınarak, 2020 yılı için kar payının dağıtılmayarak, VUK hükümlerine göre oluşan 23.838.803 TL cari yıl karının ve TFRS/TMS’ye uygun olarak hazırlanan finansal tablolara göre oluşan 7.416.808 TL Net Dönem Karının geçmiş yıl karlarına aktarılmasının Şirket 2020 mali yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu